Оливера Mиленковска
мај 6, 2022

Ние добиваме огромна поддршка од центарот за поддршка на згрижувачки семејства. Започнавме со обука за згрижувачи, која ни помогна да разбереме која е улогата на згрижувачот, и да ги разбереме потребите на децата и да донесеме одлука да прифатиме дете во нашето семејство.). Сега се грижам за три деца.