Новости

Интервју со Цеце и Хабиба, млади лица кои живееле во згрижувачко семејство и имаат искуства од алтернативна грижа
Прочитај повеќе
Добра пракса кај згрижувачките семејства – Марика и Зоран Аврамови
Прочитај повеќе
“ПОДАЈ РАКА и ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ” – успешно одржана панел-дискусија во општина Ресен
Прочитај повеќе
“ПОДАЈ РАКА и ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ!” настан во општина Вевчани
Прочитај повеќе
“ПОДАЈ РАКА и ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ!” настан во општина Кичево
Прочитај повеќе
“ПОДАЈ РАКА И ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ!” во општина Радовиш
Прочитај повеќе
Успешно помината обука и сертифицирање на новите згрижувачи кои се пријавија на кампањата која измина во Југоисточниот регион
Прочитај повеќе
“ПОДАЈ РАКА и ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ” успешно реализиран настан во општина Свети Николе
Прочитај повеќе
“ПОДАЈ РАКА и ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ” – одржана трибина во општина Дебар и Центар Жупа
Прочитај повеќе