Како да станете згрижувач

Згрижување во семејство опфаќа основна заштита и 24 часовна грижа за деца и возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство.

Згрижувањето може да се обезбеди како општо, специјализирано, роднинско, интервентно или повремено згрижување.

Сместувањето на децата во згрижувачко семејство е најсоодветен облик на заштита на децата бидејќи се овозможува нивен правилен психо-социјален развој во услови најблиски до биолошкото семејство.

Овој облик на заштита на децата, постои долг временски период во Република Северна Македонија и постојано се развива и унапредува.
.

Kako da stanete zgrizuvac

Предности

Проекти

Нашиот тим

Згрижувања

Волонтери

Проект

Кога децата не можат да растат со сопственото семејство, потребно им е друго – згрижувачко семејство кое ќе ги заштити и исполни нивните потреби. На децата им требаме сега – Подај Рака и Промени Живот! Стани Згрижувач.

Пријавете се сега

Преферирам да бидам исконтактиран/а преку: